Zarządzaj firmą!    Dodaj ogłoszenie!

Porady

Witamy w Centrum Pomocy AlexMulti.

Tutaj znajdziesz odpowiedź na nurtujące Ciebie pytania.

Jeżeli nie chcesz tracić czasu skontaktuj się bzpośrednio z Biurem Obsługi Klienta

biuro@alexmulti.com

 

Czy możesz mieć kilka kont na Alexmulti ?

Czy możesz mieć kilka kont na Alexmulti ?

 

Nie ma ku temu żadnych przeszkód - jest to działanie całkowicie zgodne z polityką serwisu. I tak, wszystkie konta mogą być powiązane z tym samym numerem NIP.

Sprzedaż za pośrednictwem kilku kont nie jest jednak sposobem na ominięcie blokad czy zasad Allexmulti. Musisz liczyć się z tym, że:

 • założenie drugiego konta na Alexmulti nie będzie możliwe, jeśli Twoje poprzednie konto zostało zablokowane,
 • w przypadku każdego konta ma zastosowanie ten sam regulamin, który musisz przestrzegać,
 • ograniczenia wprowadzone za nieprzestrzeganie zasad na jednym koncie mogą zostać również nałożone na Twoje pozostałe konta.

Sam proces zakładania drugiego (i każdego kolejnego konta) przebiega dokładnie tak samo, jak w przypadku pierwszej rejestracji.

 

W jakiej sytuaja warto sprzedawać za pośrednictwem kilku kont ?

Prowadzenie kilku kont na Alexmulti nie jest uniwersalną taktyką marketingową, która sprawdzi się w przypadku każdego sprzedawcy. W części przypadków będzie to po prostu zbędny wysiłek.

Są jednak sytuacje, w których taka strategia pomoże Ci zwiększyć sprzedaż i budować zaufanie w oczach kupujących. Oto one:

 1. Sprzedajesz w dropshippingu, współpracując z kilkoma hurtowniami jednocześnie. W takim wypadku na jednym koncie powinieneś sprzedawać produkty z jednej hurtowni. Dzięki temu klienci nie będą musieli płacić za kilka przesyłek, które w dodatku mogą docierać do nich w różnych terminach.
 2. Sprzedajesz produkty z wielu branż. Jeżeli na jednym koncie ograniczysz się do sprzedaży produktów z jednej kategorii, będziesz cieszyć się wśród kupujących większym zaufaniem.
 3. Odbiorcami Twoich produktów są przedstawiciele różnych grup docelowych. Na różnych kontach możesz w całkowicie inny sposób zaprezentować oferowane towary.
 4. Chcesz zweryfikować komunikację marketingową.

 

Jak obsługiwać kilka kont na Alexmulti ?

 

Obsługa kilku kont może być nieco kłopotliwa - ciągłe przelogowywanie się z konta na konto może dać Ci się we znaki. Są jednak sposoby, dzięki którym cały proces stanie się znacznie wygodniejszy.

 

 

Jeśli masz wiele kont na Alexnulti, możesz je z sobą powiązać. Dzięki temu szybko i łatwo przełączysz się na to, którym w danym momencie chcesz zarządzać. To znaczy, że nie musisz za każdym razem logować się na dane konto, aby wprowadzić zmiany lub wystawić ofertę.

Między kontami przełączysz się w zakładkach:

 • Moje oferty
 • Zamówienia
 • Złożone wnioski
 • Nadchodzące opłaty
 • Środki i historia operacji
 • Rozliczenia z Alexmulti
 • w formularzu wystawiania
 • w panelu Moja sprzedaż

 

Kiedy powiążesz konta

Konta powiążesz, jeśli chociaż na jednym z nich masz wykupiony Abonament.

Jak powiązać konta

Zrobisz to z poziomu konta, na którym masz aktywny Abonament.

Aby to zrobić:

 1. Przejdź do zakładki Powiązane konta.

 2. Kliknij [dodaj konto].

 3. Wpisz i potwierdź login konta, które chcesz powiązać.

 4. Zatwierdź to kodem SMS, który otrzymasz na numer telefonu z ustawień konta, które dodajesz.

Gotowe!

Możesz w ten sposób połączyć dowolną liczbę kont.

 


Warunki dostaw

Warunki dostaw to szczegółowe zapisy dotyczące ogólnych Warunków sprzedaży.

Na Warunki sprzedaży składają się:

 • Warunki zwrotów.
 • Warunki reklamacji.
 • Warunki dostaw.

 

W ramach warunków dostaw Sprzedawca może  stworzyć kilka różnych cenników dostaw dla różnych grup produktów zwanych szablonami.

Dzięki cennikom Sprzedawca nie musi ręcznie uzupełniać cen transportu za każdym razem, gdy wystawia ofertę.

Sprzedający powinien dbać  o to, aby dla każdej jego oferty był zdefiniowany cennik dostawy.

Sprzedający  ustal zasadę łączenia kosztów dostawy z różnych cenników. Dzięki temu przy każdym zakupie Klient zobaczy właściwe koszty.

 

 

W cennikach Sprzedawca wskazuje:

 • udostępnione metody dostawy,
 • koszty,
 • szacowany czas dostawy ( jeśli jest to możliwe ),
 • ilość przedmiotów  w jednej przesyłce,
 • informację o wysyłce przedmiotów za granicę.

 

 


Warunki reklamacji

Warunki dostaw to szczegółowe zapisy dotyczące ogólnych Warunków sprzedaży.

Na Warunki sprzedaży składają się:

 • Warunki zwrotów.
 • Warunki reklamacji.
 • Warunki dostaw.

 

Sprzedający określa jaki jest czas na reklamację i podaj informacje potrzebne Kupującemu, np. w jakiej formie ma zgłosić reklamację, jakie dokumenty będą potrzebne itp.

Sprzedający może stworzyć kilka różnych warunków reklamacji dla różnych grup produktów.

 

Sprzedający  musi mieć świadomość, że jego odpowiedzialność za towar nie kończy się z chwilą wysyłki. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność także za prawidłowość dostarczenia przedmiotu do rąk kupującego (na przykład za zaginięcie listu zwykłego).

Sprzedawca odpowiada względem Kupującego również za wady przedmiotu które ujawnią się w ciągu dwóch lat od dostarczenia go Kupującemu.

 

Czym jest reklamacja z tytułu rękojmi?

 

Jeśli przedmiot posiada wadę, Kupujący może go reklamować. W przypadku składania reklamacji na podstawie rękojmi podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie takiego zgłoszenia jest zawsze Sprzedawca.

Rękojmia to nakładana przez ustawę odpowiedzialność Sprzedawcy za wady sprzedanej rzeczy. Pozwala na dochodzenie przez Kupującego wobec Sprzedawcy określonych roszczeń w związku z tymi wadami. Przedsiębiorca względem Kupującego będącego konsumentem nie może odmówić rozpatrzenia rękojmi, nie jest dozwolone wyłączenie rękojmi względem konsumentów.

Sprzedający (będący przedsiębiorcą) odpowiada wobec konsumenta za wady fizyczne sprzedanej rzeczy przez 2 lata, licząc od wydania rzeczy (w przypadku nieruchomości okres ten wynosi 5 lat). Termin ten może zostać ograniczony nie mniej niż do roku, jeśli umowa dotyczy używanej rzeczy ruchomej.

Za konsumenta uważa się również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jeżeli Kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanej rzeczy, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili dokonania zakupu.

Miejsce i formę złożenia reklamacji konsument może wybrać w dowolnej formie. Musi mieć jednak dowód jej złożenia.

Paragon fiskalny nie jest konieczny, jednak trzeba pamiętać, że znacznie ułatwia on złożenie reklamacji. Zasadniczo jest jednym z dowodów zawarcia umowy, w związku z czym do złożenia reklamacji można przedstawić także inne potwierdzenie zakupu, takie jak na przykład potwierdzenie przesłane na e-mail czy wydruk z konta bankowego. Sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od dostarczenia paragonu fiskalnego.

Żądania konsumenta

W przypadku wystąpienia wady, Kupujący ma prawo złożyć reklamację z tytułu rękojmi i żądać jednej z czterech czynności:

 1. Wymiany towaru na wolny od wad.
 2. Naprawy towaru.
 3. Obniżenia ceny.
 4. Odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna).

Przy czym Sprzedający zamiast obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy może zaproponować niezwłoczną i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymianę rzeczy wadliwej na wolną od wad albo usunięcie istniejącej wady. Uprawnienie to nie przysługuje Sprzedawcy jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Sposób rozpatrzenia reklamacji

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający jest zobowiązany do spełnienia odpowiedniego żądania Kupującego z zastrzeżeniem możliwości niezwłocznej wymiany na pozbawiony wad lub jej usunięcie.

Sprzedający w zależności od wybranego roszczenia ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie lub w ciągu 14 dni. Jeśli tego nie zrobi, reklamację uznaje się za zasadną, chyba że rozpoznanie reklamacji w tym czasie nie było to obiektywnie możliwe.

 

Informacje zawarte powyżej nie stanowią porady prawnej, zostały zredagowane na podstawie ogólnodostępnej wiedzy prezentowanej przez innych uczestników rynku takich jak np.: allegro, itp. Każdy Sprzedający powinien dołożyć wszelkich starań aby jego działania były zgodne z obowiązującym prawem.


Warunki zwrotów

Warunki dostaw to szczegółowe zapisy dotyczące ogólnych Warunków sprzedaży.

Na Warunki sprzedaży składają się:

 • Warunki zwrotów.
 • Warunki reklamacji.
 • Warunki dostaw.

 

To Sprzedający wskazuje jaki jest czas na odstąpienie od umowy i kto ponosi koszty wysyłki zwrotnej.

Sprzedający może stworzyć kilka różnych warunków zwrotów dla różnych grup produktów.

Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

Kiedy Kupujący może odstąpić od zakupu i zwrócić przedmiot. 

Zasady dotyczące prawa do zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy bez podania przyczyny reguluje ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Prawa kupującego (konsumenta) do zwrotu

Kim jest konsument?

Zgodnie z Art. 221 Kodeksu Cywilnego: Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący (konsument) w większości przypadków ma prawo do odstąpienia od zakupu dokonanego u przedsiębiorcy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od momentu odebrania towaru. Jeśli się na to zdecyduje, powinien poinformować o tym Sprzedającego – korzystając na przykład z ogólnie dostępnego formularza zwrotów.

Kupujący ma obowiązek odesłania towaru w ciągu 14 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a Sprzedający w tym samym czasie musi mu zwrócić pieniądze (jednak może się też wstrzymać ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania przedmiotu lub potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą i dokonuje zakupu związanego z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, prawo do odstąpienia od umowy zależeć będzie od dobrej woli Sprzedającego.

Jeżeli Sprzedający (przedsiębiorca) nie poinformuje Kupującego o możliwości odstąpienia od umowy (informacja ta zawarta powinna być na stronie oferty w Alexmulti – zakładka „Zwroty”), wówczas prawo do odstąpienia od umowy obowiązuje przez 12 miesięcy.

Odstępując od umowy, Kupujący odsyła towar na swój koszt (pod warunkiem, że sprzedający umieścił w ofercie stosowną informację). Sprzedający natomiast jest zobowiązany do zwrotu kosztu przedmiotu wraz z kosztami pierwotnej przesyłki w wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostawy wyszczególnionego w ofercie.

Warto zadbać o to, aby zwracany przedmiot był w takim samym stanie w jakim go otrzymaliśmy. Nie jest to oczywiście konieczne, ponieważ Kupujący może zwrócić przedmiot nawet jeżeli go używał czy uszkodził.

Zgodnie z prawem Kupujący „ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy”. Oznacza to, że Kupujący może wypróbować przedmiot w taki sposób, jaki zrobiłby to w sklepie stacjonarnym. Jeżeli jednak przekroczy ten dozwolony zakres sprawdzenia i przedmiot straci część wartości - zostanie uszkodzony, Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami, które poniosłeś. Kupujący ma prawo zwrócić towar - wg prawa nie możesz ograniczyć tej możliwości - nawet gdy rozpakował przedmiot lub nie zwrócił paragonu.

W jakich przypadkach Sprzedający może odmówić przyjęcia zwrotu z tytułu odstąpienia od umowy?

W art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przedstawione są sytuacje w których Kupujący (konsument) traci prawo do odstąpienia od umowy. Kupujący nie może zwrócić towaru, m.in. gdy kupił przedmioty z ofert:

w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

dotyczących dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Szczegółowe warunki zwrotów oraz wykluczenia możesz ustalić w zakładce Ustawienia sprzedaży - Warunki zwrotów

W jaki sposób klient może Cię poinformować o zwrocie towaru?

Jeżeli klient chce zwrócić towar powinien poinformować o tym Sprzedającego w dowolnej formie (na piśmie, poprzez e-mail, telefonicznie itp.) lub wypełniając Formularz zwrotów.

Informacje o tym, jak dokonać zwrotu, Kupujący znajdzie na stronie Pomoc

 

Informacje zawarte powyżej nie stanowią porady prawnej, zostały zredagowane na podstawie ogólnodostępnej wiedzy prezentowanej przez innych uczestników rynku takich jak np.: allegro, itp. Każdy Sprzedający powinien dołożyć wszelkich starań aby jego działania były zgodne z obowiązującym prawem.


Integracja konta na Alexmulti z kontem Allegro.

Dział ten służy do dodawania Twoich kont Allegro z których oferty sprzedaży mogą być importowane na Twoje konto na Alexmulti.

Dodanie konta Allegro odbywa się poprzez indywidualną autoryzację.

Ponieważ wielu użytkowników internetu korzysta z kilku kont Allegro tworząc tzw. sztuczny tłok, dlatego w tym dziale jest możliwość dodawania więcej niż jednej autoryzacji, czyli możesz dodać wszystkie swoje konta Allegro.

 

Zaloguj się do Alexmulti.

Zakładka MOJA SPRZEDAŻ

Menu po lewej KONTA ALLEGRO

Poniżej znajduje się lista wszystkich autoryzacji jakie zleciłeś. Każda autoryzacja wymaga zalogowania się na swoje konto Allegro w celu wyrażenia zgody na import aukcji.

 

W celu dodania nowej autoryzacji

Kliknij przycisk DODAJ

Pojawi się strona informująca: Aby utworzyć nową autoryzację kliknij w poniższy link.

Klikając w przycisk ZALOGUJ DO ALLEGRO zostaniesz przeniesiony na stronę Allegro gdzie powinieneś potwierdzić nazwę użytkownika konta Allegro dla którego chcesz dokonać autoryzacji.

Jeśli masz wiele kont Allegro, to na tej stronie wybierasz konta Allegro dla których chcesz dokonać powiązania z Alexmulti. W celu powiązania wielu kont, musisz wykonać czynność autoryzacji dla każdego konta Allegro.

 

W celu potwierdzenia nazwy użytkownika kliknij w KONTYNUUJ

 

Otworzy się strona Allegro z komunikatem pytającym o zgodę:

Czy chcesz powiązać swoje konto Allegro z aplikacją zewnętrzną?

Próbujesz powiązać swoje konto (_twoja nazwa użytkownika_) z aplikacją alexmulti.

Jeśli wyrazisz zgodę, aplikacja będzie mogła wykonywać działania na Allegro w Twoim imieniu (np. pobierać informacje o sprzedaży, zarządzać ofertami itp.).

 

W celu powiązania konta kliknij w przycisk POWIĄŻ KONTA

 

Po potwierdzeniu wrócisz do Alexmulti, do listy kont Allegro gdzie pojawi się rekord z autoryzacją który będzie miał status AKTYWNY.

 

Uwaga: Na liście kont brakuje nazwy konta z allegro

 

Z tego poziomu masz możliwość usunięcia autoryzacji czyli wyłączenia importu ofert z danego konta Allegro.

 

Każda aktywna autoryzacja powoduje że nasz aplikacja będzie za jej pomocą łączył się z Allegro w celu importu ofert.


Rejestracja w serwisie AlexMulti.com

Założenie konta prywatnego jak i firmowego jest zupełnie darmowe.
Możesz przejść do formularza rejestracji z każdego miejsca w serwisie, wystarczy że użyjesz przycisku „Rejestracja”, który znajduje się w prawym górnym rogu strony, który przekieruje Cię do formularza. Możesz także zarejestrować się przy pomocy konta na Facebooku lub Google +. 

Rejestrując się zyskujesz dostęp do narzędzi, które w znacznym stopniu pomogą Ci nie tylko w poruszaniu się po serwisie, lecz także w zakupach, sprzedaży, rozliczeniach i komunikacji z innymi Użytkownikami ALexMulti.com


Konto prywatne a firmowe. Czym się różnią?

Na AlexMulti.com dajemy możliwość rejestracji dwóch typów konta. 

1. Konto prywatne – przeznaczone jest dla Użytkowników prywatnych, którzy chcą uzyskać dostęp do narzędzi, które pomogą im w łatwym poruszaniu się po serwisie. 

2. Konto firmowe – przeznaczone jest dla firm/przedsiębiorstw. Zakładając takie konto automatycznie tworzona jest wizytówka firmy, do której dodać można opis i logotyp. W wizytówce tej widnieją wszystkie ogłoszenia dodane przez tę firmę.
Właściciele kont firmowych zyskują dostęp do zaawansowanych narzędzi sprzedażowych, które w znacznym stopniu ułatwiają zarządzanie ofertami czy też zamówieniami, a także do funkcji eksportu ofert z innych systemów czy też serwisów.
Właściciele kont firmowych mogą aktywować sprzedaż, co pozwali na zamieszczanie ofert sprzedaży z przyciskami „Kup teraz” i „Dodaj do koszyka”.


Problem z aktywacją konta. E-mail nie przyszedł!

Często zdarza się, że na wiadomość z przyciskiem potwierdzającym rejestrację trzeba troszkę poczekać, lub trafia ona do innych folderów czy też zakładek typu „Powiadomienia”, „Oferty”. Warto też sprawdzić zakładkę „Spam”. Jeżeli wiadomość przez długi czas nie przychodzi i nie ma jej w żadnej z ww. zakładek, spróbuj wypełnić formularz rejestracji ponownie lub użyj formularza kontaktowego, aby zgłosić nam ten problem.


Jak dodać darmowe ogłoszenie?

Aby dodać ogłoszenie kliknij w przycisk zatytułowany „Dodaj ogłoszenie”, który widoczny jest w prawym górnym rogu strony, zaraz obok wyszukiwarki. Zostaniesz przekierowany do formularza dodawania nowego ogłoszenia. Wypełnij go zgodnie ze wskazówkami, wybierz kategorię, dodaj tytuł, opis, zdjęcia, lokalizację oraz podaj dane kontaktowe, aby zainteresowani mogli łatwo do Ciebie dotrzeć.


Jak dodać ofertę sprzedaży ?

Oferty sprzedaży są to ogłoszenia z opcją "Dodaj do koszyka" i "Kup teraz" i są one wystawiana w ramach konta handlowca. Aby móc sprzedawać za pośrednictwem naszego portalu należy aktywować konto handlowca.

Mam już konto. Jak aktywować sprzedaż?

Jeśli posiadasz już konto, przejdź do zakładki „Menadżer sprzedaży”. Znajdziesz ją w rozwijanym panelu „Moje konto” w prawym górnym rogu serwisu. Tam należy dokładnie wypełnić formularz, który w pewnym momencie przekieruje Cię do naszego partnera, który obsługuje płatności na AlexMulti.com  Założenie u niego konta jest niezbędne do poprawnego rozliczania się z kupującymi i z serwisem. 


Mam już aktywowaną sprzedaż. Jak mogę wystawić ofertę sprzedaży?

Przejdź do formularza dodawania nowego ogłoszenia. Pamiętaj, aby być zalogowanym na konto firmowe z aktywowaną sprzedażą. W pierwszej kolejności wybierz kategorię, w której chcesz zamieścić ofertę (UWAGA: Nie we wszystkich kategoriach można zamieścić ofertę sprzedaży. Jest to możliwe tylko w kategoriach, w których widnieje parametr „Dostawa/wysyłka”), a następnie zaznacz parametr „Dostawa/wysyłka”. Pojawią się dodatkowe opcje do wypełnienia takie, jak rodzaj i koszt dostawy, stan magazynowy, warunki oferty. Jeżeli nie zaznaczysz parametru „Dostawa/wysyłka” dodasz ogłoszenie drobne, które nie jest ofertą sprzedaży i nie posiada przycisków „Kup teraz” i „Dodaj do koszyka”. 
Jeżeli posiadasz już konto na innym portalu aukcyjnym, możesz pominąć żmudny proces ponownego zamieszczania ofert i skorzystać z narzędzia pozwalającego na szybkie ich pobranie do AlexMulti.com. Narzędzie to dostępne jest po aktywacji sprzedaży, w zakładce „Hurtowy import ofert”, do której przejdziesz z panelu „Moje oferty”.


Jak zarządzać ogłoszeniami / ofertami sprzedaży?

Jeżeli dodałeś ogłoszenie jako Użytkownik niezarejestrowany, na adres e-mail podany przy dodawaniu ogłoszenia wysłaliśmy Ci wiadomość, która pozwoli Ci na sprawne zarządzanie dodanymi ogłoszeniami.

Natomiast jeżeli dodałeś/aś ogłoszenie / ofertę sprzedaży jako Użytkownik zalogowany, wszystkie Twoje ogłoszenia/oferty sprzedaży dostępne są w panelu „Moje ogłoszenia”, który znajdziesz poprzez rozwinięcie panelu „Moje konto” w prawym górnym rogu strony. Możesz nimi  łatwo zarządzać.


Nie pamiętam hasła. Co zrobić?

Użyj funkcji odzyskiwania hasła, do którego odnośnik znajduje się zaraz pod formularzem logowania.


Czy zakupy na AlexMulti.com są bezpieczne?

Teoretycznie tak. Korzystamy z bezpiecznego i popularnego systemu szybkich płatności, a Handlowcy są weryfikowani. Zakupy za pośrednictwem OAlexMulti.com są tak samo bezpieczne jak na innych portalach  czy też sklepach internetowych.


Chcę dokonać zakupu na AlexMulti.com , czy dostanę potwierdzenie?

Jeżeli robisz zakupy jako Użytkownik niezalogowany, potwierdzenie zamówienia otrzymasz na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia, natomiast jeśli kupujesz jako Użytkownik zalogowany, wszystkie Twoje transakcje znajdziesz w zakładce „Rozliczenia”, do której dostęp znajdziesz po rozwinięciu panelu „Moje konto”, znajdującego się w prawym górnym rogu strony.


Mam pytanie odnośnie mojego zamówienia: otrzymany produkt nie jest zgodny z opisem, do kogo się zgłosić?

Jeżeli Twoje pytanie dotyczy zamówionych produktów, czasu realizacji zamówienia czy też sposobu dostawy, w pierwszej kolejności skontaktuj się ze Sprzedającym. Informacje o nim znajdziesz na stronie zamówionego produktu oraz w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia, którą Ci wysłaliśmy. 

Jeżeli otrzymany produkt jest niezgodny z ofertą i nie możesz dojść do porozumienia ze Sprzedającym, opisz nam dokładnie całą sytuację, załącz link do oferty i zrób zdjęcia otrzymanych produktów. Całość wyślij na adres reklamacja@alexmulti.com


Jak zachować bezpieczeństwo?

Przede wszystkim zachowaj ostrożność w stosunku do dziwnych, podejrzanych wiadomości, ogłoszeń, skróconych linków, dlatego dla własnego bezpieczeństwa radzimy być wyczulonym na zaniżone ceny, dziwnie skonstruowane ogłoszenia, zagraniczne numery kontaktowe oraz „rezerwowanie towaru za zaliczkę”.


Moje ogłoszenie zniknęło z serwisu. Co może być przyczyną?

Twoje ogłoszenie mogło utraciło już ważność. Jeśli jednak zniknęło po niespodziewanie krótkim czasie oznacza to, że mogło zostać usunięte przez moderatora z powodu naruszenia, regulaminu i/lub dobrych obyczajów. Zgodnie z regulaminem, serwis zastrzega sobie prawo do usuwania takich ogłoszeń. 

Jeżeli masz pewność, że Twoje ogłoszenie było zgodnie z przepisami prawa, regulaminem i dobrymi obyczajami, a nie widnieje w serwisie, użyj formularza kontaktowego i opisz nam sytuację, a my postaramy się zainterweniować jak najszybciej to możliwe.


Czy są specjalne oferty dla rożnej grupy użytkowników ?

Wszystkich użytkowników traktujemy tak samo i wszystkim użytkownikom zapewniamy takie same warunki. Nasza oferta jest bardzo prosta, nic nie płacisz za wystawianie ogłoszeń czy też ofert sprzedaży, prowizja od sprzedaży przez handlowcow wynosi 1 lub 2 %. Promowanie rozpoczyna się od 1,23 zł.


Jakich treści nie umieszczać w ogłoszeniu?

Pamiętaj o tym, że na portal AlexMulti.com trafić mogą Użytkownicy niepełnoletni, dlatego przede wszystkim nie używaj wulgaryzmów, nie wstawiaj  erotycznych ani pornograficznych zdjęć. 
Poza tym staraj się używać poprawnej polszczyzny, nie zamieszczaj ofert ani treści łamiących prawo, zasady regulaminu i/lub dobrych obyczajów. Nie jest to też portal matrymonialny ani serwis randkowy, tak więc nie zamieszczaj ofert typu „Młody, przystojny kawaler…”.


Dobre maniery, etyka. Zgłoś nam nieprawidłowości.

Jeżeli zauważysz w serwisie treści, które łamią prawo, zasady regulaminu i/lub dobrych obyczajów, zgłoś nam to używając przycisku „Zgłoś naruszenie”, lub wyślij wiadomość e-mail na adres zgloszenie@alexmulti.com


Mam pomysł, co można usprawnić w serwisie.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za każdą sugestię zmian i poprawek w serwisie. Skorzystaj z formularza kontaktowego i napisz nam o swoim pomyśle.


Zakup z Chin

Dlaczego zakup z Chin nie jest dobrym pomysłem?


Zainteresowanie zakupami  bezpośrednio z Chin rośnie. W sieci znajdziemy informację o tym, że zakup towaru prosto z Chin jest prosty, dochodowy i dostępne dla każdego. Tymczasem sytuacja okazuje się nieco bardziej skomplikowana i wiąże się ze znacznie większym ryzykiem. 

Przed zakupem z Chin powinienneś wziąć pod uwagę poniższe aspekty.

 • Długi czas oczekiwania na produkt. 
 • Czas dostawy może się znacząco wydłużyć z uwagi na setki tysięcy przemierzanych przez nie kilometrów.
 • Import produktów z Chin nie jest taki prosty! Obowiązują Cię przepisy celne, o których prawdopodobnie nikt Ci nie powiedział.
 • Myślałeś o tym, co zdarzy się, jeśli dziecko bawiące się zabawkami kupionymi z Chin ulegnie wypadkowi?
 • Najprawdopodobniej kupisz produkty bez instrukcji w języku polskim.
 • Co zrobisz w przypadku chęci  zwrotu  lub koniecznść złożenia  reklamacjami?  Zakupionych w ten sposób produktów do Chin raczej nie odeślesz.

 

Przed kupnem produktu z Chin zastanów się dwa razy, nim to zrobisz.

 


Fronted i backend

Backend

Z technicznego punktu widzenia jest to program, napisany najcześciej w języku PHP, Ruby, Python lub C#, który generuje stronę internetową. W standardowym podejściu do projektowania stron internetowych Backend generuje Frontend, czyli to co widzi klient. W podejściu Single Page Application (SPA) backend generuje jedynie surowe dane, a to frontend decyduje jak je zaprezentować klientowi.

Na potrzeby komunikacji z naszymi klientami backendem nazywamy również Panel Administracyjny sklepu internetowego. Mimo tego że panel Administracyjny sklepu również składa się z części frontendowej i backendowej to nasza usługa nie integruje w wygląd lub funkcjonalność panelu administracyjnego sklepu.

Frontend

Czyli to co widzi klient sklepu internetowego. W podejściu SPA Forntend komunikuje się z backendem w tle, w celu pobrania odpowiednich informacji, następnie frontend decyduje w jaki sposób zaprezentować informacje klientowi. Frontend również jest programem, jednak nie działa na serwerze, jest wykonywany po stronie przeglądarki klienta dlatego nie angażuje zasobów serwera, gdy nie potrzebuje pobrać nowych danych.

Robimy to co  sprawia nam przyjemność i robimy to dla Was.

Copyright © 2018 - 2022 TAKIDOM.PL IGA LISIECKA. Wszystkie prawa zastrzeżone.
   

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.